Pocasna zvanja FIAP

Autor Oliver Vukmirovic on . Posted in Normativi i Pravilnici

Napomena: Ovaj dokument zamjenjuje dokument 2009/304.

 1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Kako bi odala priznanje istaknutim osobama na polju fotografije,

Međunarodna federacija fotografske umjetnosti (FIAP) ustanovila je sljedeća

počasna zvanja:

 Za umjetnike fotografe poznate po svom umjetničkom radu:

Artist FIAP-a (Umjetnik FIAP-a) AFIAP

Excellence FIAP-a (Ekselencija FIAP-a) EFIAP

Excellence FIAP-a Bronze EFIAP/b

Excellence FIAP-a Silver EFIAP/s

Excellence FIAP-a Gold EFIAP/g

Excellence FIAP-a Platinum EFIAP/p

Master FIAP-a (Majstor FIAP-a) MFIAP

 Za one koji su svojim radom ili svojim dostignućima doprinijeli razvoju FIAP-a ili

fotografije uopšte:

Excellence FIAP-a za posebne zasluge ESFIAP

Honorary Excellence FIAP-a HonEFIAP

1.2. Samo nacionalni savezi - članice FIAP-a koji su platili godišnju članarinu mogu predlagati

svoje članove za neko od navedenih počasnih zvanja. Nacionalni savezi će se smatrati

odgovornima za kontrolu dokumenata koji se šalju FIAP-u. Odgovorna osoba nacionalnog

saveza mora potpisati sve prijave. Sve se prijave podnose na odgovarajućim obrascima koje je propisao FIAP. Prijavni obrasci trebaju biti ispunjeni na jednom od službenih jezika FIAP-a.

1.3. Autori iz zemalja u kojima ne postoji nacionalni savez - članica FIAP-a mogu svoje pojedinačne prijave podnijeti putem nacionalnog saveza neke druge zemlje ili putem pojedinačnih članica (IRFIAP ili ILFIAP).

1.4. Među kandidatima za počasna zvanja se ne pravi razlika s obzirom na status amatera ili profesionalca. Nisu postavljene nikakve starosne granice. Nema razlike između fotografija i

projektovanih slika.

1.5. Konačna odluka hoće li počasno zvanje FIPA-a biti dodijeljeno ili ne, pripada FIAP-u. Prijave za počasna zvanja pregleda komisija sastavljena od članova Upravnog odbora FIAP-a /FIAP Directory Bord/ ili kompetentnih osoba koje odredi Upravni odbor FIAP-a. Odluke se donose većinom glasova i na njih se ne može uložiti žalba. Za počasno zvanje HonEFIAP odluka mora biti donesena jednoglasno. Kako bi se osigurala potpuna nezavisnost komisije, imena njeniih članova se ne objavljuju.

1.6. Dodjela zvanja FIAP-a u svim se zemljama smatra počast a ne pravo.

1.7. Sva počasna zvanja FIAP-a su doživotna. Nosioci počasnih zvanja mogu svom imenu dodati skraćenicu počasnoga zvanja koje im je dodijeljeno. U slučaju da nosilac počasnog zvanja FIAP-a počini grubu povredu interesa FIAP-a ili nacionalnog saveza - članice FIAP-a, Upravni odbor FIAP-a može mu oduzeti počasno zvanje. Na ovu odluku nema pravo žalbe.

1.8. Budući da postoje dvije različite kategorije počasnih zvanja (za “fotografsku umjetnost” i “za posebne zasluge”), osoba kojoj su dodijeljena ova počasna zvanja navodiće samo najviše dodijeljeno počasno zvanje. Međutim, skraćenice za jednu od “nivoa EFIAP” i MFIAP mogu se navoditi zajedno.

2. POČASNO ZVANJE AFIAP

2.1. Počasno zvanje “Umjetnik FIAP-a” /AFIAP/ prvo je umjetničko počasno zvanje koje se može dobiti. Ono se dodjeljuje fotografskim umjetnicima čiji su umjetnički i tehnički kvalitet i produkcija radova potvrđeni učestvovanjem na međunarodnim izložbama pod patronatom FIAP-a.

2.2. Kandidat za ovo počasno zvanje:

a) Morao je uspješno učestvovati na međunarodnim izložbama pod patronatom FIAP-a

najmanje 1 godinu; to znači da mu je prvi rad morao biti primljen najmanje 1 godinu prije

kandidature.

b) Morao je uspješno učestvovati na najmanje 15 međunarodnih izložbi pod patronatom

FIAP-a u najmanje 8 različitih zemalja; objedinjene izložbe /Circuit/ smatraju se jednom izložbom.

c) Najmanje 15 njegovih različitih radova je moralo najmanje 40 puta biti primljeno na

međunarodnim izložbama pod patronatom FIAP-a.

2.3. Kandidat za počasno zvanje AFIAP mora podnijeti:

a) Potpunu prijavu koristeći obrasce koje je propisao FIAP.

b) 5 svojih fotografskih radova u obliku digitalnih datoteka(c/b fotografija, fotografija u boji ili

kombinovano) na CD-u. Svi radovi koje podnosi morali su biti 3 puta primljeni na izložbama

koje priznaje FIAP (s patronatom FIAP-a).

2.4. Mora se poštovati sljedeći postupak:

a) Poslati potpuni dokument (stranice A, B, C i D) elektronskom poštom FIAP-ovoj Službi za

počasna zvanja te FIAP-ovoj Službi za kolekcije. Poslati stranicu A na papiru (isprintanu) i

propisno potpisanu (od strane odgovorne osobe nacionalnog saveza) FIAP-ovoj Službi za

počasna zvanja.

b) Digitalne datoteke radova šalju se na CD Službi za kolekcije FIAP-a /FIAP Collections

Service/.

c) Uplata za prijavu plaća se blagajniku /rizničaru/ FIAP-a /FIAP Treasurer/.

2.5. Kada je počasno zvanje AFIAP dodijeljeno, kandidatu se dostavlja diploma i značka sa zelenim emajlom.

3. POČASNO ZVANJE EFIAP

3.1. Počasno zvanje “ /Excellence FIAP/” (EFIAP) dodjeljuje se fotografskim umjetnicima koji su ostvarili izvanrednu tehniku i obimno stvaralaštvo, koje je prihvatano na mnogim međunarodnim izložbama s patronatom FIAP-a.

3.2. Kandidat za ovo počasno zvanje:

a) Mora biti nosilac počasnog zvanja AFIAP. Prijava za ovo počasno zvanje može se

podnijeti 1 godinu nakon što je dodijeljeno počasno zvanje AFIAP, shodno datumu

izdavanja diplome.

b) Morao je uspješno učestvovati na najmanje 30 međunarodnih izložbi pod patronatom

FIAP-a u najmanje 20 različitih zemalja; objedinjene izložbe /Circuit/ smatraju se jednom

izložbom.

c) Najmanje 50 njegovih različitih radova moralo je najmanje 250 puta biti primljeno na

međunarodnim izložbama pod patronatom FIAP-a.

3.3. Kandidat za počasno zvanje EFIAP mora podnijeti:

a) Potpunu prijavu koristeći obrazac koji je propisao FIAP (koji se moze preuzeti/daunlodovati/

na FIAP-ovoj web stranici , vidi 9.1).

b) 5 svojih fotografskih radova u obliku digitalnih datoteka na CD-u različitih od onih koje je podnio za dobijanje počasnog zvanja AFIAP. Svi radovi koje podnosi morali su biti 3 puta primljeni na izložbama koje priznaje FIAP (s patronatom FIAP-a).

3.4. Mora se poštovati sljedeći postupak:

a) Poslati potpuni dokument (stranice A, B, C i D) elektronskom postom FIAP-ovoj Službi za

počasna zvanja te FIAP-ovoj Službi za kolekcije. Poslati stranicu A na papiru (isprintanu) i

propisno potpisanu (od strane odgovorne osobe nacionalnog saveza) FIAP-ovoj Službi za

počasna zvanja.

b) Poslati stranicu C na papiru /isprintanu/ i propisno potpisanu (od strane kandidata)

FIAP-ovoj Službi za kolekcije.

c) Digitalne datoteke radova šalju se na CD-e Službi za kolekcije FIAP-a /FIAP Collections

Service/.

d) Uplata za prijavu plaća se blagajniku /rizničaru/ FIAP-a /FIAP Treasurer/.

3.5. Kada je počasno zvanje EFIAP dodijeljeno, kandidatu se dostavlja diploma i značka s crvenim emajlom.

4. NIVOI EFIAP

4.1. Da bi se odalo priznanje fotografskim umjetnicima koji, nakon što im je dodijeljeno počasno zvanje EFIAP, nastave aktivno učestvovati u međunarodnim izložbama pod patronatom FIAP-a i time promovisati fotografiju svojim novim umjetničkim radovima, FIAP je ustanovio četiri dodatna nivoa EFIAP:

Excellence FIAP-a Bronze EFIAP/b

Excellence FIAP-a Silver EFIAP/s

Excellence FIAP-a Gold EFIAP/g

Excellence FIAP-a Platinum) EFIAP/p

4.2. Kandidat za EFIAP nivoe:

a) Mora biti nosilac počasnog zvanja EFIAP ili nosilac počasnog zvanja prethodnog nivoa

EFIAP-a najmanje jednu godinu, shodno datumu izdavanja diplome.

b) Nakon datuma dobijanja počasnoga zvanja EFIAP, morao je postići najmanje:

za EFIAP/b 75 prijema sa najmanje 25 različitih radova

za EFIAP/s 150 prijema sa najmanje 50 različitih radova

za EFIAP/g 300 prijema sa najmanje 100 različitih radova

za EFIAP/p 600 prijema sa najmanje 200 različitih radova

na međunarodnim izložbama pod pokroviteljstvom FIAP-a.

4.3. Kandidat za počasno zvanje jednog od “Nivoa EFIAP-a” mora podnijeti:

a) Potpunu prijavu koristeći obrazac koji je propisao FIAP

b) Broj fotografija kako slijedi:

EFIAP Bronze: 3 fotografije nagrađene u 3 različite zemlje,

EFIAP Silver: 4 fotografije nagrađene u 4 različite zemlje,

EFIAP Gold: 5 fotografija nagrađenih u 5 različitih zemalja,

EFIAP Platinum: 6 fotografija nagrađenih u 6 različitih zemalja.

Te fotografije moraju biti različite od onih koje su bile podnošene za druga počasna zvanja.

4.4. Godišnje se može prijaviti samo za jedan nivo EFIAP-a i svaki se “nivo” - bronza, srebro,

zlato ili platina - mora postići tim redoslijedom.

4.5. Počasna zvanja “Nivoi EFIAP-a”, temeljena na kumulativnim ostvarenjima, različita su od počasnog zvanja MFIAP. Fotografski umjetnik koji je nosilac dva počasna zvanja, može navoditi oba iza svoga imena. Nosilac počasnog zvanja MFIAP može se prijaviti za

“Nivoe EFIAP-a”.

4.6. Mora se poštovati sljedeći postupak:

a) Poslati potpuni dokument (stranice A, B, C i D) elektronskom postom FIAP-ovoj Službi za

počasna zvanja te FIAP-ovoj Službi za kolekcije. Poslati stranicu A na papiru (isprintanu) i

propisno potpisanu (od strane odgovorne osobe nacionalnog saveza) FIAP-ovoj Službi za

počasna zvanja.

b) Poslati stranicu C na papiru /isprintanu/ i propisno potpisanu (od strane kandidata)

FIAP-ovoj Službi za kolekcije.

c) Digitalne datoteke radova šalju se na CD-e Službi za kolekcije FIAP-a /FIAP Collections

Service/.

d) Uplata za prijavu plaća se blagajniku /rizničaru/ FIAP-a /FIAP Treasurer/.

4.7. Kada je počasno zvanje “Nivoi EFIAP-a” dodijeljeno, kandidatu se dostavlja diploma i značka s crvenim emajlom u kombinaciji s odgovarajućom bojom za određen nivo: bronzanom za EFIAP/b, srebrnom za EFIAP/s, zlatnom za EFIAP/g i crno-platinastom za EFIAP/p.

5. POČASNO ZVANJE MFIAP

5.1. Počasno zvanje “Majstor fotograf FIAP-a” (MFIAP) dodjeljuje se fotografskom umjetniku za njegovo cjelokupno stvaralaštvo na polju umjetničke fotografije. MFIAP je treći nivo počasnih zvanja FIAP-a, nakon AFIAP-a i EFIAP-a, koja se dodjeljuju za lične uspjehe u fotografiji. Kandidat za ovo počasno zvanje mora biti nosilac počasnog zvanja EFIAP najmanje 3 godine, shodno datumu izdavanja diplome.

5.2. Kandidat za ovo počasno zvanje mora podnijeti:

a) Potpunu biografiju koristeći obrazac koji je propisao FIAP. Tekst treba biti napisan na

jednom od službenih jezika FIAP-a.

b) Portfolio koji sadrži 20 radova (crno-bijelih ili fotografija u boji) obilježenih brojevima od 1 do

20. Fotografije odnosno podloga moraju biti dimenzija 30 x 40 cm.

Radovi moraju biti prezentovani kao portfolio. Ukupna težina portfolia ne smije prelaziti

2 kg.

Ova kolekcija mora biti koherentna od koncepcije do realizacije i prezentacije.

c) Uvodni tekst koji opisuje predmet /temu/ i stvaralačku koncepciju fotografskog umjetnika. Tekst mora biti napisan na jednom od službenih jezika FIAP-a.

d) Uplata za prijavu plaća se blagajniku /rizničaru/ FIAP-a /FIAP Treasurer/.

5.3. Popis prihvaćenih i nagrađenih radova na međunarodnim izložbama pod pokroviteljstvom FIAP-a nije neophodan i neće se uzimati u obzir prilikom razmatranja prijave.

5.4. Prijave za MFIAP (dokumenti navedeni u tački 5.2.) moraju biti na papiru

potpisane i šalju se generalnom sekretaru FIAP-a te, ako je moguće, kompletna

dokumentacija takođe i elektronskom poštom(e-mail).

5.5. Radovi se šalju sjedištu FIAP-a u Parizu zajedno sa stranicama „A“ i „B“ i uvodnim

tekstom.

5.6. Portfolia će na jednom od redovnih sastanaka razmatrati Upravni odbor FIAP-a.

Upravni odbor može zatražiti mišljenje neke kvalifikovane osobe.

Počasno zvanje MFIAP dodjeljuje se većinom glasova članova Upravnog odbora FIAP-a. Ukoliko počasno zvanje MFIAP ne bude dodijeljeno, kandidat će dobiti o tome pisano obrazloženje.

5.7. Ukoliko portfolio /kolekcija/ bude prihvaćena, ona postaje vlasništvom FIAP-a. FIAP kolekciju radova nosioca počasnog zvanja MFIAP može koristiti za izložbe ili druge manifestacije za dobrobit FIAP-a. Kandidati kojima je dodijeljeno počasno zvanje MFIAP moraju FIAP-u dostaviti kolekciju u digitalnom obliku na CD-ROM-u kako bi FIAP, u slučaju oštećenja fotografija, mogao reprodukovati radove u njihovom izvornom kvalitetu. CD-ROM mora biti moguće otvoriti u programu Adobe Photoshop.

5.8. Kada je dodijeljeno počasno zvanje MFIAP, kandidatu se dostavlja diploma i značka sa ţutim emajlom.

6. POČASNO ZVANJE ESFIAP

6.1. Počasno zvanje “Excellence FIAP-a za posebne zasluge” (ESFIAP) dodjeljuje se onim osobama koje su tokom dužeg perioda postigle izuzetne rezultate za dobrobit FIAP-a.

6.2. Nosilac počasnih zvanja AFIAP, EFIAP i MFIAP mogu se takođe, ukoliko ispunjavaju uslove, kandidovati za počasno zvanje ESFIAP.

6.3. Prijave za počasno zvanje ESFIAP moraju sadržavati potpuni dosije sa biografijom i detaljnim opisom zasluga kandidata. Prijava se podnosi na obrascu propisanom od strane FIAP-a. Tekst mora biti napisan na jednom od službenih jezika FIAP-a. Prijava se šalje generalnom sekretaru FIAP-a.

6.4 Prijava za počasno zvanje ESFIAP razmatra.se besplatno.

6.5 Prijave za počasno zvanje ESFIAP razmatra Upravni odbor FIAP-a na jednom od svojih

redovnih sastanaka.

6.6. Kada je dodijeljeno počasno zvanje ESFIAP, kandidat dobija diplomu i značku s crnim emajlom.

7. POČASNO ZVANJE HonEFIAP

7.1. Počasno zvanje “ Honoraire Excellence FIAP-a” (HonEFIAP) je najviša čast koju Međunarodna federacija fotografske umjetnosti može dodijeliti nosiocu počasnog zvanja ESFIAP. Broj živih nosioca ovoga počasnog zvanja ograničen je na broj koji određuje Upravni odbor FIAP-a.

7.2. Počasno zvanje HonEFIAP dodjeljuje Upravni odbor FIAP-a. Za dodjelu, odluka članova Odbora mora biti jednoglasna.

7.3. Uzet će se u obzir /razmatrat će se/ svaki izvanredni doprinos razvoju fotografije ili fotografske umjetnosti, koji je međunarodnog karaktera, kao i svaka izuzetna aktivnost koja je doprinijela progresu i razvoju FIAP-a.

7.4. Prijava za počasno zvanje HonEFIAP treba se sastojati od potpune biografije i punog opisa aktivnosti koji podržava nominaciju. Prijava se podnosi na obrascu propisanom od strane FIAP-a. Prijava napisana na jednom od službenih jezika FIAP-a, šalje se generalnom sekretaru FIAP-a.

7.5. Prijava za počasno zvanje HonEFIAP podnosi se besplatno.

7.6. Prijave za počasno zvanje HonEFIAP razmatra Upravni odbor FIAP-a na jednom od svojih redovnih sastanaka.

7.7. Kada je dodijeljeno počasno zvanje HonEFIAP, kandidat dobija diplomu i značku s bijelim emajlom.

8. VAŢNE NAPOMENE

8.1. FIAP fotografska karta

Svaki kandidat za počasno zvanje FIAP-a mora imati FIAP-ovu doživotnu kartu

fotografa. Kada zatraži novo fotografsko počasno zvanje, karta fotografa će biti

besplatno zamijenjena.

Na stranici „A“ zahtjeva za počasno zvanje mora se obavezno navesti broj karte fotografa.

8.2 Jedan /isti/ rad koji je bio prijavljivan na nekoliko izložbi pod patronatom FIAP-a ili na Bijenala FIAP-a mora uvijek imati isti naziv.

8.3 Kod prijavljivanja za počasna zvanja radovi „bez naziva“ neće biti prihvaćeni od strane FIAP-ove službe za počasna zvanja.

8.4. Prijem serija fotografija ili projektovanih slika smatra se jednim prijemom.

8.5. Učešće u Bijenalima FIAP-a uzima se u obzir za FIAP-ova počasna zvanja.

8.6. Za počasna zvanja AFIAP i EFIAP najviše 20% zahtijevanih prijema na međunarodnim izložbama pod patronatom FIAP-a može biti ostvareno na izloţbama mladih ili Bijenalima FIAP-a; preostalih 80% zahtijevanih prijema na izložbama pod patronatom FIAP-a mora biti ostvareno na izložbama koje su dostupne svim autorima.

8.7. Za počasna zvanja AFIAP i EFIAP 10% zahtjevanih prijema na međunarodnim izložbama pod patronatom FIAP-a mora biti ostvareno na izloţbama printanih fotografija

(fotografija na papiru).

8.8. Nacionalni savezi imaju pravo za počasna zvanja AFIAP i EFIAP dodati nacionalne /svoje/ zahtjeve u razumnim granicama.

Ukoliko je postignut zahtijevani broj prijema, prijava za počasno zvanje prosljeđuje se FIAP-u bez prethodnog dodatnog ocjenjivanja radova.

8.9. Troškovi učešća:

Za svaku prijavu za počasna zvanja AFIAP, EFIAP, nivoe EFIAP-a ili MFIAP mora se izvršiti određena uplata blagajniku /rizničaru/ FIAP-a /FIAP Treasurer/. Iznos uplate utvrđuje Upravni odbor FIAP-a. Uplata pokriva troškove razmatranja prijave i, ukoliko počasno zvanje bude dodijeljeno, trošak slanja diplome i značke.

Diploma i značka se šalju tek nakon što blagajnik FIAP-a primi uplatu.

8.10. Kandidat čija prijava je odbijena mora čekati najmanje jednu godinu prije ponovnog kandidovanja. Kandidat mora poslati novu kandidaturu i, ako je potrebno, druge fotografske radove. Uplata se mora ponoviti.

8.11. Fotografskim radovima koje kandidat šalje treba priložiti popis primljenih radova,

medalja i diploma dobijenih na izložbama pod patronatom FIAP-a (stranica D prijavnog obrasca). Nacionalni savez mora potvrditi /ovjeriti/ sve prijeme.

8.12. Bez obzira je li počasno zvanje dodijeljeno ili ne, radovi postaju vlasništvom FIAP-a. Postat će dijelom umjetničke baštine FIAP-a i mogu se koristiti za formiranje kolekcija.

8.13. Fotografski radovi moraju se slati kao digitalne datoteke na CD-u sa slijedećim osobinama.

Format JPEG, kompresija 10, najmanje 3600 piksela za veću dimenziju(dužu stranu).

8.14. Naziv(imenovanje)datoteka:

FIAP-ov kod saveza (ili ILFIAP broj) + donja crta + Ime + donja crta + Naziv rada + .jpg.

Primjer: B02_Bart_Peeters_Sunrise.jpg

8.15. Navesti na CD-u koji se salje FIAP-u:

Ako su na CD-u radovi samo jednog autora:

FIAP-ov kod saveza (ili ILFIAP broj) + donja crta + Puno ime + donja crta + godina

Primjer: B01_Bart Peeters_2013

Ako su na CD-u radovi vise autora:

FIAP-ov kod saveza (ili ILFIAP broj) + donja crta + Naziv saveza +donja crta + godina

Primjer: B01_Federation Belge des Photographes_2013

9. PRAKTIČNA OBAVJEŠTENJA

9.1. Prijavni obrasci za počasna zvanja dostupni su na FIAP-ovoj web stranici www.fiap.net > distinctions u Excel formatu što olakšava preuzimanje /“download“/ i ispunjavanje od strane kandidata postupkom „Copy/Paste“. To takođe omogućava FIAP-u da bez greške izvuče podatke iz obrazaca kada se šalju elektronskom poštom.

Ti obrasci se mogu zatraziti i od glavnog sekretara FIAP-a.

Na tim obrascima nacionalni savez moze zamjeniti drugi jezik svojim jezikom.

9.2. Od nacionalnih saveza se traži da prikupe prijave za razna počasna zvanja FIAP-a i šalju ih FIAP-u samo jednom godišnje. FIAP mora primiti prijave najmanje tri mjeseca prije vremena kada bi nacionalni savez želio primiti diplome i značke.

10. NEKE DEFINICIJE

MeĎunarodna izloţba pod pokroviteljstvom FIAP-a:

svaka izložba ili fotografska manifestacija organizovana shodno odredbama Pravilnika o pokroviteljstvu FIAP-a i kojoj je Služba za pokroviteljstva FIAP-a dodijelila pokroviteljstvo

(u obrascima navesti broj pokroviteljstva)

Fotografski rad:

crno-bijela ili fotografija u boji, projektovane slike, serije fotografija ili projekcija slika

Serija fotografija ili projektovanih slika:

serija fotografija ili projektovanih slika koju treba posmatrati unapred određenim redoslijedom bez zvuka, ili serija fotografija ili projektovanih slika s određenom temom koje čine cjelinu

Primljeni rad /acceptance/:

bilo koji fotografski rad koji je žiri fotografske manifestacije odabrao za izložbu ili prezentaciju projektovanih slika ili u katalog

Nagrada /award/:

posebno priznanje koje fotografskom radu dodjeljuje žiri fotografske manifestacije u obliku nagrade, medalje, plakete ili diplome.

Vidi i INFO 2009/573 „POČASNA ZVANJA FIAP-a - PRAKTIČNA OBAVJEŠTENJA“

Ova pravila stupaju na snagu 1. januara/siječnja 2013

 

Fotografije su autorsko djelo. Autor zadrzava sva prava. Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti i dozvole autora. 

Copyright © 2013 Foto Klub Infinity Doboj
http://bigtheme.net/
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Ламперия от ЕМСИЕН-3