Uputstvo za organizaciju samostalne izlozbe

Autor Oliver Vukmirovic on . Posted in Normativi i Pravilnici

Na osnovu više zahtjeva članova za pojašnjavanje organizacije samostalne izložbe fotografija dajemo sljedeća uputstva:

Samostalna izložba fotografija je izložba jednog autora.

Svaki autor koji želi da mu izložba bude prihvaćena za vrednovanje mora da popuni prijavu te da dobije broj pod kojim je izložba zavedena u AUF BiH. Izložbe koje nisu zavedene u registar održanih izložbi neće se uzimati u razmatranje, osim samostalnih izložbi autora članova klubova koji su se kasnije uključili u rad AUF BiH (odnosi se na period 2002‐2006).

Na prijavi mora biti naznačeno vrijeme održavanja, mjesto održavanja, broj izloženih radova i način prezentiranja, te ukoliko je upriličeno otvaranje dostaviti tekst sa otvaranja, kao i isječke tekstova objavljenih u sredstavima informisanja. Štampan katalog porebno je dostaviti u najmanje tri primjerka, a poželjno je i više. Katalog izložbe je slobodnog formata i načina prezentacije, s tim da obavezno sadrži osnovne podatke o izložbi sa popisom radova.

Autor ima potpunu slobodu u pogledu teme, formata kao i načina i mjesta izlaganja. Izložene fotografije moraju zadovoljiti fotografske umjetničko‐estetske kriterije.

Samostalne izložbe održane na internet portalima ne mogu se prihvatiti za registraciju.

 

Fotografije su autorsko djelo. Autor zadrzava sva prava. Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti i dozvole autora. 

Copyright © 2013 Foto Klub Infinity Doboj
http://bigtheme.net/
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Ламперия от ЕМСИЕН-3