Preporuke za digitalne izlozbe fotografija

Autor Oliver Vukmirovic on . Posted in Normativi i Pravilnici

Na izložbama digitalne fotografije radovi se dostavljaju na CD‐u u dvije vrste rezolucije.

Prva, niža rezolucija je za potrebe žiriranja, a druga, veća za potrebe projekcije ili printanja.

Niža rezolucija :

Format 800 x 1024 pixela, (1024 pixela duža strana), 72 dpi, jpg kompresija (makisimalno 10).

Veca rezolucija :

  • Verzija 1 ‐ Format 1600 x 1200 pixela (1600 px duža strana) sa rezolucijom 72 dpi.
  • Verzija 2 ‐ Za štampu u katalogu ‐ duža strana 2400 pixela sa 300 dpi.

Naziv fajla moze iznositi maksimalno 8 karaktera u tri grupe i to:

  1. Prva grupu čini naziv države po ISO codu u dva karaktera ( za Bosnu i Hercegovinu ‐ ba )
  2. Druga grupa uključuje autorovo ime u pet karaktera (npr. Suljo Peric – super, Pero Suljić ‐ pesul)
  3. Treću grupu čini broj fotografije od 1 do 4

U natpisima se prihvataju samo mala slova eventualno znak ‐

U svim prijavama za izložbu potrebno je dodati kolonu "file name"

Primjer : basuper1.jpg, basuper2.jpg, .......

U prijavi se imenu fajla dodaje ime i prezime autora i naziv fotografije, maksimalno do 24 karaktera

 

Fotografije su autorsko djelo. Autor zadrzava sva prava. Nije dozvoljena upotreba fotografija i video materijala bez saglasnosti i dozvole autora. 

Copyright © 2013 Foto Klub Infinity Doboj
http://bigtheme.net/
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Ламперия от ЕМСИЕН-3